BK Dekorima er blitt Miljøfyrtårn

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Vi er stolte over at BK Dekorima nå har fått miljøsertifisering, og dermed et nytt Miljøfyrtårn her i BK-systemet. Det markerte vi 10. september med at ordfører Bjørn Ole Gleditsch fikk møte seg selv i døra – på BK Dekorima!

For selvfølgelig måtte de ansatte ved BK Dekorima gi en liten demonstrasjon på hva de kjapt kan få til når alt designes, produseres og ferdigstilles under ett og samme tak.

– Når vi også vet hvor travel Sandefjords ordfører er, tenkte vi at det var på tide han fikk en vikar, humrer daglig leder Arne Nybo.

Det ble smil og latter fra både Gleditsch og miljørådgiver Pål Abrahamsen fra Sandefjord kommune da de fikk møte en kjedeprydet og oppdresset variant av ordføreren. Så dreide samtalene seg kjapt om hva som blir gjort for at både enkeltpersoner, næringsliv og det offentlige skal nå klimamålene vi har satt oss.

Stolt, nytt Miljøfyrtårn

– Vi har gjort tiltak på mange felt, som blant annet dreier seg om lufttiltak, behandling av avgasser og avfall, forklarer Nybo.

Den viktigste miljøgevinsten høster miljøet vi omgir oss med, mens en viktig økonomisk gevinst er muligheten til å være med på flere anbudskonkurranser. Her merker BK Dekorima at både kommune, fylke og stat stiller krav og gir poeng for en miljøbevisst produksjonsprosess.

– Vi har scoret svært godt på miljø i konkurransene vi har vært med på, noen vinner vi, og det inspirerer, sier Nybo, og forteller om oppdrag som profilering av Bertel O. Steen over hele landet, profilering av Jotuns nye praktbygg, og flere konkurranser som snart avgjøres..

– Må bruke innkjøpsmakten

– Vi kan alle gjøre litt, og det vi gjør blir gradvis mer og mer verdsatt gjennom stat, fylke og kommune. For å nå klimamålene våre må vi bruke innkjøpsmakten vår, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Han forklarer at for Sandefjord kommune, og senere storkommunen etter sammenslåing med Stokke og Andebu kommuner, var det viktig å være et godt eksempel og en ledestjerne for næringslivet.

Kine Myrtrøen Nielsen, BK Dekorimas Miljøfyrtårnansvarlige fikk ta imot det synlige bildebeviset på miljøstatusen bedriften nå har fått, i tillegg til en frodig blomsterbukett.

Så løftet ordføreren fram flere fyrtårn av viktige tiltak som er gjort. Et bad i en ren fjord, en buss uten miljøskadelig utslipp og bygninger drevet på solstrøm var noen av bildene ordføreren ga på Sandefjord som Miljøfyrtårn.

– Sandefjord er nummer seks i landet i antall Miljøfyrtårn, etter folketallet er vi nummer en, sa ordføreren – med seg selv som passiv tilskuer og veggpryd denne ettermiddagen.