Profilerer Gjermundsen Bilsenter

Image
Image
Image
Image

Her ser du bilder fra produksjonen, og etter montering av helt nye lysskilt på Gjermundsen Bilsenter AS i Sandefjord.

BK Dekorima har sørget for at Gjermundsen Bilsenters avdeling for dekkhotell, bilpleie og selvvask lyser opp og er godt synlig på Hegnaveien i Sandefjord.
– Dette var et oppdrag der kunden ga oss mulighet til å bruke flatene på bygget godt – og der vi igjen får dratt nytte av vår gode produksjonskapasitet her på Nordre Fokserød, sier Pål Henriksen, som er ansvarlig for leveransen.

Tilpasser løsningene

Ved BK Dekorimas 1700 m2 produksjonslokaler sørger maskiner og kunnskap for at oppdragsgiverne blir profilert på en optimal måte.
– Vi tilpasser løsningene til kundenes ønsker og vedtatte designprofiler – dette er Gjermundsens nye byggprofilering en synlig bekreftelse på, sier Pål Henriksen.

Design, gjennomføring og saksbehandling

Han understreker at for å kunne realisere løsninger som den vi her ser hos Gjermundsen Bilsenter, er det en rekke oppgaver som skal løses – disse tar BK Dekorima ansvaret for på vegne av kunden.
– Først må den tekniske løsningen tilfredsstille våre ønsker, slik at belysningen og produksjonsmaterialet innfrir våre kvalitetskrav. For oss er det også viktig å søke om tillatelse til skiltene i kommunen vi har oppdrag i, slik at kunden ikke får noen uønskede overraskelser i etterkant. Dette håndterer vi på vegne av oppdragsgiver, sier Henriksen.